รางวัลความเร็จ จากเสียงตอบรับของผู้ใช้บริการในไทย By Merz Aesthetics

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมาทีมแพทย์ The Demis Clinic นำทีมโดย นพ.แพทย์ดิสพงศ์ ปณิฐาภรณ์ (หมอโจ้) และ พญ. นิโลบล เจริญวุฒิ (หมอหลิน)​ ผู้บริหาร The Demis Clinic เข้าร่วมงานประกาศรางวัล The Six Cess Station ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ (Siam Kempinski Hotel Bangkok) Siam Kempinski Hotel Bangkok ซึ่งภายในงาน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร จากหลากหลายคลีนิกเข้าร่วมง่านเพื่อเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ The demis Clinic ได้รับรางวัลการรันตีคุณภาพ และเสียงตอบรับจากผุ้ใช้บริการชาวไทยสูงสุดถึง 5 รางวัลดังนี้

1 Thailand top achiever for Ulthera รางวัลการใช้อัลเทอร่าสูงสุดอันดับ1 ในไทย
2The Platinum Award for Xeomin รางวัลการใช้ Xeomin สูงสุดในไทย
3 The infinite for Skin radiance รางวัลการฉีด Skin Radiance สูงสุดในไทย
4 Thailand top achiever for Ulthera , Xeomin , Skin Radiance รางวัล การใช้ Ulthera, Xeomin, Skinradiance รวมสูงสุดในไทย
5 KOL award of Appreciation รางวัลสำหรับแพทย์ที่ปรึกษาและ Trainer สอนให้กับแพทย์